PROSBA CHLUPATÉHO PŘÍTELE

01.07.2009 20:26

Můj život trvá 10 až 15 let.

Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj, Ty sis mě pořídil.

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.

Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš přátele a zábavu, já mám jen Tebe.

Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

Uvědom si, že když mne biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

Jestli jsem při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj: třeba mi není dobře, nebo jsem unavený.

Starej se o mne, jsem - li starý. I ty jednou zestárneš.

Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou, s Tebou je pro mne všechno lepší.

A až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas.

Jen tě prosím,  zůstaň v té chvíli se mnou!